Family TEIS inddrager både børn og forældre

Empati og kognitivt program

Programmet Family TEIS er udviklet af Robert Calame og Kim Parker ved Batshaw Youth and Family Centers i Montreal i Canada. Family TEIS bygger på grundprincipperne i ART, men inddrager både børn og deres forældre i programmetoden.

Grundlæggende er Family TEIS en empati og kognitivt program. Det bygger på at børn og forældre skal lytte til hinanden og gøre en indsats for at forstå hinanden.

Grundlæggende lægges der vægt på:

 • At lære at lytte til hinanden
 • Forstå hindens ønsker og behov
 • Erkende at der er forskelligheder
 • Opfatte at der er forskellige synpunkter på en og flere problemfelter
 • Lære at løse sine konflikter
 • Etablere fælles løsningen
 • Acceptere den andens person valg og synspunkter
 • Lære at opbygge et fællesskab, hvor vi er forskellige
 • Etablere et bæredygtigt grundlag for udvikle hindens kompetencer

Hverdags problemstillinger og løsningsforslag

 

Family Ties programmet

Programmet består af 10 træninger. De før 4 gange træner børnene og forældrene hver for sig . I disse 4 træningssession fortæller børnene og forældrene om de problemstillinger de oplever i hverdagen i familien. Dernæst forbereder de på at etablere løsningsforslag der ændre på familiens problemer.

Når børnene og forældrene møder hinanden i de 6 sidste træninger anvender de ART modellen til at ændre familiens værdier og familiemønster.

I træningen bruger børn og deres forældre rollespil til vise hvordan de kan lytte og forstå hinandens synspunkter og etablere et aftalegrundlag for familiens værdigrundlag.

Family Ties er genneført i Norge, Island, Findland og Sverige og er i gang med at blive implementeret Danmark.

Rettighederne til programmet i Danmark er etableret i:

 • Hedebocenteret i Herning
 • ART Academy Copenhagen