Motiverende interview der skaber motivation til forandring

Motiverende interview

Motiverende interview er en samtale og kommunikationsform der har til hensigt at ændre personlige og sociale mønstre. Kommunikationsformen sigter imod at ændre adfærd og træffe sin beslutning.

Samtaleformen er anerkendende, derfor er evnen til at lytte den anden person i fokus. Interviewet er styrende for at skabe en indre motivation til at forandre og blive mere bevidst om sine ambivalente dilemmaer.

Dagligt står vi i forskellige dilemmaer fx:

 • Skal jeg spise sundt, men gør det ikke?
 • Jeg vil gerne i træningscenteret, men kommer der ikke?
 • Nu vil jeg gerne være mere sammen med mine børn, men vælger noget andet?
 • Holde op med at ryge, men gør det ikke?
 • Drikke mindre, men kan ikke stå imod?
 • Vil gerne sige fra, men gør det ikke?

Lær at ændre adfærd og sociale mønstre

Kurser i motiverende interview

ART Akademy tilbyder kurser i Motiverende interview specialet med henblik på de faggrupper der møder denne bruger gruppe som viser modstand mod forandringer og har svært ved at håndtere sin ambivalens.

Kontakt for mere information: Art Academy Jens Fokdal

Kurser i motiverende interview

I samtalen lærer du forskellige spørgsmålsteknikker der bekræfter personen i sine udsagn, for derefter at skabe en ambivalens. I ambivalensen opstår et dilemma ud fra den samme sag, situation. Målet er at motivere personen til at træffe en beslutning og fastholde sin beslutning.

Inden for sundhedsområdet lærer læger, sygeplejersker og socialrådgivere denne kommunikationsform, idet de ofte mennesker der befinder sig i et dilemma mellem et problem og et ønske om at løse sit problem og ændre sin adfærd og sociale mønster. Andre faggrupper som fx. Pædagoger og lærere kan bruge kommunikationen i at ændre børnenes sociale mønster i klassen og i en børnegruppe, ligesom samtalemetoden kan anvendes i forældre samtaler og mødet med forældrene.

Teorigrundlaget i motiverende interview findes i Resonansteorien. Resonansteorien bygger på at ændre på:

 • Mennesker opfattelse af deres fejl
 • Ændre på det at ville noget og ikke ville noget
 • Ændre på det at kunne noget og ikke kunne noget
 • Ændre på sin usikkerhed
 • Ændre på modstand
 • Lære at håndtere andres modstand
 • Håndtere ambivalens
 • Motivere til at træffe beslutning om forandringer.