Opstart af ny ART Uddannelsen i februar 2020

 

Tilmelding til ART uddanne i forår 2020 kan sendes til ART Academy mail jens@art- academy.dk eller kontakt på telefin 21842217

 

 

 

 

 

 

 

ART Uddannelse - Vær med til at gøre en forskel!

Kommuner og institutioner, der deltager i ART uddannelsen, indgår samtidig en aftale om vejledning og implementeringsstøtte undervejs.

ART uddannelseskomponenter

Grundstenen i uddannelsesprogrammet udgøres af tre hovedkomponenter, der har fokus på forskellige sider af den sociale funktion; social færdighedstræning (adfærd), vredes og følelsesmæssig regulelering (sætte ord på følelser) og moralsk ræsonnement (ændre tanke mønster).

Et standard uddannelses forløb varer i gennemsnit seks måneder, hvor du mellem modulerne træner de forskellige komponenter. Uddannelsen afsluttes med en eksamen.

ART Uddannelse

Uddannelsen udbydes fra februar til juni og fra september til december. Det er plads til 10 deltagere på et uddannelseshold.

Holdene kan udvides til større ART hold. I undervisningen indsættes to lærere i ART træningen 


Varighed

Uddannelsen strækker sig over et halvt år og varer sammenlagt 8 dage eller ca. 52 timer, fordelt på tre moduler af henholdsvis 4 dage, 3 dage og 1 dags eksamen.

Undervisningen foregår gennem teoretisk undervisning og praktisk træning.

 

ART målgruppe

Vores uddannelse henvender sig mod kommuner, dag- og døgninstitutioner samt skoler, der arbejder med at styrke børn og unges sociale kompetencer.
ART træning gruppe børn

Information

Tid og sted:

Efter aftale pr. uddannelse


Pris:

13.000 kr. pr deltager.

Betalingsbetingelser: 6.500 kr. betales inden uddannelsen begyndes. De resterende 6.500 kr. betales ved uddannelsens slutning.

 

Uddannelsesmoduler

4 dages sammenlagt undervisning i:

  • Social færdighedstræning
  • vredes og følelsesmæssig regulering håndtering.
  • Teoretisk introduktion, demonstrationer ved instruktørerne samt praktiske øvelser og træning i grupper.

———————————————

3 dages sammenlagt undervisning i:

  • Moralsk ræsonnement.
  • Teoretisk introduktion, demonstrationer ved instruktørerne samt praktiske øvelser og træning i grupper.

———————————————

1 Dags : Afsluttende praktisk eksamen.

———————————————

Mellem hver modul er der et interval på 2,5 måned

Imellem de tre moduler skal deltagerne varetage træning i programmets tre hovedkomponenter på egen hånd. Det anbefales, at oplæringsperioden bruges til at afprøve programmet på personalegruppen, således at øvrige ansatte erhverver sig kendskab til programmet, inden der startes op med målgruppen.

OBS! For at få kursusbeviset kræves 80 % deltagelse på kurset, varetagelse af 18 træningssessioner på egen hånd samt en bestået afsluttende prøve.

Tilmeldingsvilkår: Optagelse på uddannelsen sker i den rækkefølge, som vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Vil du vide mere: Kommuner og institutioner, der deltager i ART uddannelsen, indgår samtidig en aftale om vejledning og implementeringsstøtte undervejs.

Vil du gerne høre mere herom eller om kurset i det hele taget, så tag kontakt til:

Jens Fokdal
jens@art-academy.dk

telefon: 21 84 22 17